Visie

Visie

Als volwaardig toeleveringsbedrijf wil ZKW vzw toonaangevend zijn in de regio op het gebied van tewerkstelling van personen met een beperking.

Wij streven er naar om aan mensen met een arbeidshandicap die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, een volwaardige en duurzame tewerkstelling aan te bieden. Door deze tewerkstelling wordt gestreefd naar een maximale ontplooiing en naar een volwaardige integratie in de maatschappij voor onze doelgroepwerknemers.

We streven er ook naar om voortdurend, enerzijds kostenverminderde, anderzijds omzetverhogende verbeteringen aan te brengen aan onze werkwijze, maar zonder hierbij het welzijn en de veiligheid van de werknemers uit het oog te verliezen.

We verbinden er ons toe, in een duurzaam kader, aan de verwachtingen van de klant te beantwoorden en deze zelfs te overtreffen door een gecontroleerde kwalitatieve, flexibele en efficiƫnte productiewijze.